КМУ

Студенти-медики під час дії воєнного стану зможуть здавати єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ) поза межами України за місцем їх постійного проживання/тимчасового перебування.

Відповідну постанову «Про внесення змін до Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я»» ухвалив уряд, повідомляє міністерство охорони здоров’я України.

Відзначимо, що завершення навчання здобувачами освіти можливе за умови успішного складання ними законодавчо встановленої основної форми атестації – єдиного державного кваліфікаційного іспиту, який складається з таких компонентів:

– інтегрований тестовий іспит «КРОК»;

– обʼєктивний структурований практичний (клінічний) іспит;

– іспит з англійської мови професійного спрямування.

Отже, у разі перебування студента за межами України він матиме можливість скласти іспити у центрах сертифікаційного тестування, визначених Державним некомерційним підприємством «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при МОЗ України», а у разі повернення до України – у вітчизняних закладах вищої освіти.

Рада прийняла Закон про деколонізацію та дерусифікацію

 

 

Політика